Geodeta zbiera dane i tworzy mapy do różnych zastosowań

Fusion Marek Ciepiela  > Blog, Budownictwo >  Geodeta zbiera dane i tworzy mapy do różnych zastosowań
0 Comments

Geodeta jest specjalistą, którego praca jest niezbędna w każdym projekcie budowlanym.

Ekspert ten zajmuje się badaniem urbanistycznym i wiejskim, układem szlaków komunikacyjnych, zakładaniem miejsc pracy. Na podstawie jego planów prowadzone będą roboty ziemne, budynki, konstrukcje inżynieryjne takie jak mosty, tunele, tamy. Poza tym może uczestniczyć w projektach badawczych, opracowaniu materiału topograficznego na potrzeby budownictwa czy też kartografii. Kiedy geodeta otrzymuje lokalizację, kontaktuje się on z klientem i uzyskuje z biura projektowego kompletną dokumentację projektu, w tym różne plany i obliczenia. Szczegółowo analizuje ten plik, aby przygotować swoją pracę. Następnie udaje się na plac budowy w celu wykonania zestawu pomiarów w planimetrii czyli pomiary powierzchni i altimetrii, pomiary wysokości. Wykonuje plany, które polegają na odtworzeniu, z wykorzystaniem punktów orientacyjnych w terenie, danych z planów. Wykonuje te zadania za pomocą różnych specyficznych przyrządów pomiarowych takich jak teodolit, dalmierz, tachimetr, niwelator optyczny, system GPS. Po powrocie do biura przetwarza, analizuje i wykorzystuje wszystkie dane za pomocą różnych programów komputerowych w celu przeprowadzenia pomiarów, tworzenie planów topograficznych na podstawie pomiarów w terenie. Wszystko to uzupełni dokumentację techniczną niezbędną dla różnych osób lub firm czy instytucji zarządzających realizacją obiektu. Aby zrealizować swoją misję, konieczne jest naprzemienne wykonywanie pracy na miejscu i w biurze. Wówczas można będzie wykonać profesjonalną mapę, z należytą dokładnością.

Geodeci zatrudniani są w urzędach administracji publicznej, gdzie zajmują się prowadzeniem ksiąg i map, ich aktualizacją.

Pracują także podczas planowania i wykonawstwa budynków administracyjnych, wytyczają drogi i całą infrastrukturę miejską. Pracują także w prywatnych firmach, które mogą wynająć inwestorzy prywatni. Jeżeli budujemy dom, chcemy podzielić działkę budowlaną lub też potrzebujemy pomiarów wielkości użytkowej budynku można będzie skorzystać z usług geodety. Najczęściej na stronie internetowej znajdziemy także cennik usług geodezyjnych Kraków – HiLevel.