Nie możesz dalej pracować, bo miałeś wypadek na budowie?

Fusion Marek Ciepiela  > Budownictwo >  Nie możesz dalej pracować, bo miałeś wypadek na budowie?
0 Comments

Z powodu nieszczęśliwego wypadku podczas pracy na budowie nie możesz dalej pracować, a co najważniejsze twój stan zdrowia nie pozwala na aktywizację zawodową w innym kierunku?

Takie sytuacje nie należą niestety do rzadkości, nie od dziś mówi się, że swoista specyfika branży budowlanej powoduje, iż wiele osób znacznie bardziej jest narażonych na niebezpieczeństwo utraty nie tylko zdrowia, niż ci pracownicy, którzy siedzą całymi dniami za biurkiem.

Nie zmienia to jednak podejścia samych pracodawców, którzy w wielu przypadkach kwestie bezpieczeństwa w pracy odkładają na dalszy plan. Skutkuje to tym, iż wiele osób z powodu zaniedbań nie tylko ulega wypadkowi, ale także traci zdrowie, w związku z czym nie może kontynuować pracy w danym zawodzie, a nawet w jakimkolwiek innym. Tutaj duże znaczenie ma właśnie fakt wystąpienia samego zdarzenia, wszystkich czynników, jakie miały na niego wpływ, a co za tym idzie uświadomienia sobie, że zostaliśmy poszkodowani i należy nam się odszkodowanie za wypadek w pracy na budowie.

Nie należy obawiać się żadnych konsekwencji starania się o należne odszkodowanie za wypadek w pracy, a nawet prowadzenia postępowania w sądzie. Najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, że kwestia uzyskania odszkodowania za wypadek znajduje się w naszej gestii. Warto zastanowić się nad wszystkimi możliwościami formalno-prawnymi, jakie posiadamy w tej kwestii. W pierwszej kolejności należy zrozumieć sedno odszkodowania za wypadek w pracy na budowie, a następnie powinno się poczynić w tym kierunku określone i adekwatne do sytuacji kroki, które doprowadzą nas do otrzymania odpowiedniego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Jeżeli nie jesteśmy winni wypadku na budowie, to należy nam się odszkodowanie

W momencie, kiedy zostało jasno stwierdzone, że wypadek, do którego doszło podczas naszej pracy na budowie, nie był z naszej winy, a doszło do niego w wyniku pewnych zaniedbań, względnie innych powodów, to przysługuje nam odszkodowanie za wypadek w pracy. Trudno jest oszacować już na samym początku naszych działań, jaka kwota odszkodowania wchodzi w grę, jednak czasem lepiej poczekać do końca leczenia względnie rozprawy sądowej, niż godzić się na jakąkolwiek propozycję, a co za tym idzie ugodę.

Dlatego nie ma żadnych wątpliwości, iż wypadek na budowie lub innym miejscu pracy, to jak najbardziej nieszczęśliwe zdarzenie. Nie wolno jednak w żadnym wypadku zapominać o możliwości starania się o odszkodowanie za poniesione straty bądź zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Nie powinno się akceptować warunków niekorzystnej wyceny naszych roszczeń przez podmiot, z którego ubezpieczenia OC będzie nam wypłacane odszkodowanie. Do częstych bowiem sytuacji należą przypadki, w których zakład ubezpieczeń lub pracodawca stara się zaniżyć koszty wszystkich powstałych z tego tytułu szkód, lecz także chce sprawić, żeby nie ponosić żadnych dodatkowych konsekwencji.

Jakie w takim razie odszkodowanie nam się należy?

Na jak wysokie odszkodowanie możemy więc liczyć? Jak wspomniano powyżej, to kwestia oraz zagadnienie wymagające od nas spojrzenia na wszystkie doznane straty lub krzywdy w taki sposób, żeby określona kwota roszczeń stanowiła adekwatną finansową rekompensatę.

Chodzi także o to, żeby zebrać jak najwięcej dowodów przedstawiających, jakie de facto ponieśliśmy wydatki w związku z wypadkiem w pracy i jego późniejszymi skutkami w naszym życiu. Doznana szkoda rzutuje także na przyszłość, czyli na ewentualne powikłania zdrowotne czy też dalsze konsekwencje jakie nas jeszcze spotkają.

Nie dziwi zatem takie stwierdzenie, że większość z nas nie ma zielonego pojęcia na temat tego, jak walczyć o należne odszkodowanie czy też co powinniśmy zrobić, aby zostało nam ono przyznane. Ciekawe rozwiązanie takiej niekomfortowej dla nas sytuacji dostępne jest na stronie http://auxilia-opinie.pl, na której zostaniemy zachęceni do tego, żeby walczyć o odszkodowanie za wypadek w pracy poprzez nawiązanie współpracę z odpowiednią firmą odszkodowawczą.
Najważniejszym zadaniem takiej kancelarii odszkodowawczej jest zaoferowanie nam kompleksowego wsparcia w kontekście walki o odszkodowanie, a co za tym idzie także uświadomienia nam, że jako osobie poszkodowanej należy nam się niejednokrotnie znacznie wyższa kwota, niż do tej pory sądziliśmy. Wszystko to sprawia, że taka alternatywa ma głęboki sens, a na jej korzyść przemawia bardzo wiele racjonalnych argumentów i korzyści, jakie może z takiej sytuacji wynieść osoba poszkodowana w wypadku w pracy.

Zdecydujmy się więc na możliwość bazowania na doświadczeniu specjalistów i fachowców, którzy będą w stanie pomóc nam w długim i skomplikowanym procesie walki o odszkodowanie za wypadek na budowie.