Po co właściwie używa się środków ochrony roślin

Fusion Marek Ciepiela  > Handel >  Po co właściwie używa się środków ochrony roślin
0 Comments

Celem stosowania pestycydów jest ochrona roślin przed szkodnikami, chwastami i chorobami, które mają moc niszczenia całych upraw.

Obecnie z powodu tych zagrożeń każdego roku do 40% potencjalnych światowych upraw jest niszczonych przez różne rodzaje szkodników i chorób. Bez stosowania pestycydów odsetek ten może szybko podwoić się. Z tego powodu wszyscy rolnicy używają pestycydów w jakiejś formie, aby chronić swoje uprawy przed zniszczeniem. Nawet rolnicy ekologiczni używają pestycydów, ponieważ po prostu wybierają naturalne pestycydy zamiast bardziej popularnego rodzaju syntetycznego.

Chociaż stosowanie pestycydów przynosi korzyści dla rolnictwa i zwiększenia plonów, istnieje również wiele problemów związanych z ich stosowaniem.

Kiedy stosowane są pestycydy, nie zawsze pozostają w miejscach, w których są stosowane. Są mobilne w środowisku i często przemieszczają się w wodzie, powietrzu i glebie. Problem z mobilnością pestycydów polega na tym, że podczas podróży pestycydy mają kontakt z innymi organizmami i mogą powodować szkody poprzez wymieranie pożytecznych gatunków, takich jak pszczoły czy motyle. W wielu sytuacjach, gdy stosuje się pestycyd, zabija również organizmy nie będące szkodnikami. Może to drastycznie zmienić naturalną równowagę ekosystemu. Usuwając organizmy niebędące szkodnikami, środowisko można zmienić na korzyść szkodnika. Dlatego pestycydów należy zawsze używać w sposób odpowiedzialny, przy odpowiednich warunkach pogodowych i zgodnie z zalecanymi ilościami określanymi przez producenta. Pestycydy mogą powstrzymywać szkodniki, takie jak szczury, myszy, komary i grzyby z dala od upraw, jednocześnie chroniąc rośliny przed chwastami jak maruna bezwonna nadmorska i chorobami, które mogą znacznie zmniejszyć plony. W rzeczywistości wzrost głównych upraw potroił się od lat sześćdziesiątych, głównie z powodu stosowania pestycydów. Dodatkową korzyścią jest zwiększona produkcja żywności, która przynosi korzyści całemu światu. Jednocześnie stosowanie pestycydów przyniosło również korzyści rolnikom, którzy mogą osiągać większe zyski, gdy są w stanie chronić swoje uprawy bez konieczności czasochłonnego wyrywania chwastów lub usuwania szkodników z pól we własnym zakresie.