Informatyczne rozwiazania dla budownictwa

0 Comments
erp dla budownictwa

Budownictwo jak inne gałęzie gospodarki o charakterze „roboczym” rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Ich stopień wzrostu przychodów jest wprost proporcjonalny do rozwoju systemów informatycznych dedykowanych dla branży budowniczej.

No ale jak oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem może pomóc w budownictwie. Wydaje się to mało realne a na pewno mało zasadne, aby wydać sporo pieniędzy na coś co nie do końca nas przekonuje.

System ERP wspiera zarządzanie pracownikami

Każda firma, również ta budowlana posiada pracowników. Ewidencjonowanie oraz rozliczenia pracowników, generowanie dokumentów PIT może odbywać się tradycyjnie, a więc, wszystkie ilości przepracowanych godzin, koszty pracy, wynagrodzenia na kartce, lub w arkuszu kalkulacyjnym. O ile w przypadku małych firm jeszcze ma to jakieś uzasadnienie to w przypadku średnich i dużych jest to nie do ogarnięcia. Wszystkie sprawy kadrowo płacowe bierze na siebie wdrożony system ERP.

ERP potrzebne do kosztorysowania i projektowania

Oczywiście systemu ERP nie posiadają funkcjonalności do rozliczania kosztów projektów oraz do samego projektowania, ale mogą być platformą wspierającą dane z systemów dziedzinowych do innych modułów w systemie ERP. System ERP powinien tu być warstwą operacyjną w architekturze SOA. System ERP na swoim poziomie może już wspomagać problemy technologiczne i konstrukcyjne wykorzystując odpowiednie algorytmy dedykowane dla budownictwa, chociażby w zakresie materiałów i ich parametrów.

Zarządzanie projektami

Jeden z najważniejszych aspektów zdecydowania się na wdrożenie ERP dla budownictwa jest właśnie możliwość zarządzania projektami. Nie chodzi tutaj o typowe dla budownictwa projekty budowli a o projekty prac.

W module tym będziemy mogli zestawiać i odpowiednio przyporządkować etapy prac, harmonogramy czy przydział odpowiednich pracowników. Jak wiadomo nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, tak więc system ten umożliwia również wprowadzenie elementów w razie wystąpienia awarii, czy to maszyny, czy braku kilku pracowników.

Planowanie pracy znacznie ułatwia moduł online. A więc realne dane dostępne dla każdego z dowolnego miejsca.