Studia zarządzania IT na Politechnice Warszawskiej

Fusion Marek Ciepiela  > Blog >  Studia zarządzania IT na Politechnice Warszawskiej
0 Comments

Wybór kierunku studiów może zadecydować o naszym całym przyszłym życiu.

Nie jest to łatwa decyzja, z pewnością trzeba brać pod uwagę własne zainteresowania, ale także sytuację na rynku pracy, warto przy tym patrzeć w przyszłość. Wśród bogatej oferty studiów na uwagę zasługują niewątpliwie studia podyplomowe na kierunku zarządzanie IT. Studia takie często wybierają absolwenci studiów na kierunkach ścisłych. Takie właśnie studia podyplomowe pozwalają na zdobycie wymaganych w tym zakresie kwalifikacji, dzięki którym absolwent ma większe pole do popisu w czasie poszukiwania pracy. Warto więc skorzystać z oferty takich studiów, dzięki nim można zdobyć wykształcenie potrzebne do objęcia stanowiska kierowniczego w branży IT. Wiele osób zastawia się czy wybrać managerskie studia podyplomowe, studia tego rodzaju pozwalają do pozyskania kwalifikacji zarządzania zespołem pracowników. Z pewnością bardzo ważne będzie w tym przypadku zdobycie wiedzy na temat metodyki zarządzania projektami. Pozwalają one na zwiększenie wydajności pracy zespołu.

Studenci studiów podyplomowych kształcą się również z zakresu standaryzacji wielu różnych procesów zachodzących w firmie.

Zarządzenie zespołem może być usprawnione przez wprowadzenie pewnych technik, sposobów zarządzani projektem. Jedną z nich jest Agile Software Development, główną korzyścią zarządzania projektami jest jego zdolność do reagowania na problemy pojawiające się na bieżąco w trakcie trwania projektu. Tego rodzaju certyfikaty oferuje Politechnika Warszawska studia podyplomowe mają w programie odpowiednie szkolenie i egzamin kończąc się uzyskaniem certyfikatu. Wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie w odpowiednim czasie może zaoszczędzić zasoby, a ostatecznie pomóc w dostarczeniu udanego projektu na czas i w ramach ustalonego budżetu. Metodologia dzieli projekty na mniejsze części, które są ukończone w sesjach roboczych, które zaczynają się od fazy projektowania do testów i zapewnienia jakości. Sesje te często nazywane są sprintami, termin iteracja używany w jednej konkretnej i popularnej metodzie programowania zwinnego zwanej Scrum.