Egzekucja komornicza na podstawie postanowienia sądu

Fusion Marek Ciepiela  > Blog >  Egzekucja komornicza na podstawie postanowienia sądu
0 Comments

Przepisy pozwalają komornikowi sądowemu na zajęcie wynagrodzenia, konta bankowego oraz innych dóbr należących dla do dłużnika.

W ten sposób może pokryć dług na rzecz wierzyciela. Aby komornik mógł rozpocząć egzekucję długów konieczne jest odpowiednie postanowienie sądu. Komornik wykonuje czynności na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, który opatrzony musi być klauzulą wykonalności. Jest to funkcjonariusz publiczny, jego praca określona jest odpowiednią ustawą.

Egzekucja komornicza na podstawie postanowienia sądu

W jaki sposób odzyskiwany jest dług przez komornika?

Komornik może zająć pensję pracownika, w tym przypadku pracodawca zobowiązany jest przekazać mu wszystkie niezbędne informacje, zajęcie pensji następuje w momencie otrzymania przez pracodawcę zawiadomienia od komornika. Zajęcie dotyczy umowy o pracę jak również nagród oraz premii, jednak nie może wynieść się więcej niż 50% całego wynagrodzenia. W przypadku świadczeń alimentacyjnych może być zajęte 60% wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać iż podpisanie nowej umowy o pracę nie powoduje zaprzestania obowiązywania zajęcia wynagrodzeń.

Komornik może zająć także wynagrodzenia z umowy zlecenia, emerytury oraz rent. Często stosowana jest blokada środków na koncie bankowym, mogą być zablokowane także inne środki finansowe należące do dłużnika. Jeżeli nie uda się odzyskać długu przez zajęcie konta czy też pensji, wówczas komornik zajmuje również nieruchomości oraz ruchomości należące do dłużnika. Częstą praktyką jest zajęcie samochodu czy też mieszkania lub domu. Następnie nieruchomości które należały do dłużnika zostają wystawione na licytację komorniczą, uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane wierzycielowi.

Osoby które wyczerpały możliwość polubownego odzyskania długu od wierzyciela występują do sądu, następnie na podstawie orzeczenia sprawa zostaje przekazana do komornika. Wierzyciel może sam odnaleźć komornika który przypisany jest do danego Sądu Rejonowego w którym zamieszkuje dłużnik. Ważne jest aby był to skuteczny komornik warszawa jest miastem gdzie znajdziemy wielu komorników którzy działają w obszarze przynależnym do danego Sądu Rejonowego.