Rodzaje taśm przenośnikowych

Fusion Marek Ciepiela  > Biznes >  Rodzaje taśm przenośnikowych
0 Comments

Taśmy przenośnikowe często są wykorzystywane w przemyśle, i wchodzą w skład przenośnika taśmowego. Główną funkcją przenośnika jest ekspresowe i sprawne przetransportowanie różnych sypkich produktów. Takie taśmy są montowane głównie w kopalniach, magazynach, placach budowy oraz liniach produkcyjnych. Taśmy, które tworzą przenośniki są wcześniej odpowiednio dobierane np. pod kątem transportowanego materiału.

Co wiadomo o gumowych taśmach transportowych?

Taśmy gumowe transportowe znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych. W chwili obecnej pojawiają się w przemyśle ciężkim i lekkim. Rolnictwo, elektrownie, zakłady produkcyjne, magazyny, górnictwo – to miejsca gdzie gumowa taśma przenośnikowa świetnie sprawdza swoje możliwości. Czy jest coś co wyróżnia gumowe taśmy transportowe? Taśmy te montuje się przy zaistnieniu potrzeby ekspresowego, sprawnego i prostego przenoszenia większej ilości materiałów sypkich, zakładając, że taki transport trwa w sposób nieprzerwany. Niewątpliwie zaletami taśm jest poprawienie jakości pracy poprzez automatyzację i poprawienie tempa pracy, ulepszenie procesów oraz wsparcie pracowników. Taśmy przenośnikowe wymagają odpowiedniej konserwacji, a w przypadku naderwania należy zastanowić się nad łączeniem taśm. Najbardziej efektywną metodą łączenia taśm jest wulkanizacja taśm przenośnikowych, polegająca na łączeniu taśm przy użyciu specjalnych pras w wysokiej temperaturze. Monitorowanie pracy taśm i ich regularna naprawa pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie przenośników taśmowych.

Jakie są rodzaje taśm przenośnikowych?

Istnieje kilka rodzajów taśm przenośnikowych, które mają różnorodne przeznaczenie. Nawiązując do transportu materiałów sypkich, kruszyw tj: piasek i żwir, oraz procesów cementownianych, stosowane są zwykłe taśmy ogólnego przeznaczenia.

Innym rodzajem taśm są trudnościeralne taśmy przenośnikowe, które można spotkać w kopalniach kruszyw, hutach oraz kruszarkach. Taśmy te są specjalistycznymi produktami służącymi do transportu materiałów średnio lub wysoko ściernych. Jednocześnie w przypadku produktów o ostrych krawędziach taśma taka nie ma swojego zamiennika. Zaletą taśmy jest przystosowanie jej do pracy w wysokiej temperaturze, która może sięgać nawet 60 stopni Celsjusza.

Taśmy olejoodporne i tłuszczoodporne to kolejny rodzaj taśm, które dobrze odnajdują się przy transporcie nawozów. Występują w przemyśle drzewnym, w sortowniach oraz przy transporcie zboża. Taśma takiego rodzaju wykazuje się o wiele większą odpornością na substancje tłuste, co jest istotnym czynnikiem ułatwiającym przebieg procesu transportowania oraz jest gwarantem jego bezpieczeństwa.

Odlewnie, huty oraz ciepłownie, to miejsca gdzie montowane są taśmy przenośnikowe odporne na wysokie temperatury. Przewożenie jest możliwe przy temperaturze od 125 do 210 stopni Celsjusza. Możliwość wykorzystania takiej taśmy, proces produkcji oraz przewóz produktów jest bezpieczny, zaś sama taśma jest odporna na uszkodzenia.

Taśma specjalna to następny rodzaj taśm przenośnikowych. Zastosowanie jej odbywa się przy wydobywaniu piachu,w magazynach, elektrowniach czy ciepłowniach. To co wyróżnia taśmy specjalne to ich wzmocnienie stalowym kordem.

Ostatnim stosunkowo często używanym rodzajem taśmy przenośnikowej, jest taśma progowa. Obsługiwana jest w sortowniach, żwirowniach, przemyśle rolnym oraz w kruszarkach i frezarkach mobilnych. Cechą istotną dotyczącą taśmy progowej, jest jej dobór pod względem rodzaju materiału, który ma być transportowany.