Wzmocnienie gleby przy pomocy pali CFA

0 Comments

Pale ze świdrem ciągłym CFA są sposobem wzmacniania podłoża w budownictwie.

Stosując osprzęt wiertniczy o wysokich parametrach, wierci się i betonuje w jednej ciągłej operacji, co zapewnia znacznie szybszy czas wykonania pali, niż w przypadku innych technologii. Zbrojenie umieszczane jest w mokrym betonie po odlaniu, dzięki czemu pal jest bardzo wytrzymały na wysokie obciążenia. Stosowane są do wspierania konstrukcji budynków i mostów lub do budowy struktur retencyjnych. Tego rodzaju rozwiązania bardzo dobrze sprawdzają się w warunkach miejskich, gdzie prowadzone prace nie mogą wpływać na inne budynki. Dlatego tez prowadzi się odwierty które nie powodują drgań, możliwe jest zastosowanie świdrów o różnej długości i szerokości. W zależności od specyfikacji technicznej można zatem uzyskać oczekiwaną wielkość podpór. Dodatkowo można je stawiać blisko siebie, i łączyć na wierzchu. Daje to bardzo solidną podstawę dla budynków, można na nich stawiać różnego rodzaju budynki. Niekiedy gleba składa się z materiałów dość sypkich, dlatego wymagane jest ich odpowiednie wzmocnienie, może to dotyczyć terenów podmokłych w pobliży rzek czy też jezior.

Dzięki temu można stawiać budynki w obszarach, które nie są dostępne dla tradycyjnego budownictwa.

Można także wykonywać tego rodzaju prace na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Dużą zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo cicha praca. Dostępny jest szeroki zakres średnic, a pale można instalować na głębokościach przekraczających nawet 30 metrów. Zazwyczaj pale CFA można instalować w większości warunków glebowych, takich jak piaski, gliny, muły, żwiry i miękkie skały. W porównaniu do pali wierconych, budowa pali CFA jest bardzo szybka, ponieważ tymczasowe szalunki nie są t tym przypadku potrzebne. Tego rodzaju wiertnice osadzone są na pojazdach gąsienicowych, dzięki czemu mogą docierać w miejsca trudnodostępne. Mogą wjechać na tereny grząskie i podmokłe, zatem bardzo dobrze sprawdzą się w niesprzyjających warunkach.