Zalety wykorzystania formowania rotacyjnego w produkcji

Fusion Marek Ciepiela  > Biznes >  Zalety wykorzystania formowania rotacyjnego w produkcji
0 Comments

Formowanie rotacyjne to proces produkcyjny służący do formowania różnych części, podzespołów, za pomocą obracających się z duża prędkością form.

Działanie siły odśrodkowej powoduję że materiał bardzo równomiernie rozkłada się po całej formie bardzo dokładnie. Jest to opłacalna metoda produkcji dużych części z tworzyw sztucznych. Różnego rodzaju są dodawane do formy, która jest ogrzewana i obracana, zarówno pionowo, jak i poziomo. Jednoczesne nagrzewanie i obracanie rozprowadza i stapia materiał na wewnętrznych powierzchniach formy. Rezultatem jest produkt, który zawiera części bez szwu o jednolitej grubości ścianki. Pierwszy proszek – polietylen o niskiej gęstości, został użyty do formowania rotacyjnego na początku lat 60tych XX wieku. Polietylen pozostaje jednym z najpopularniejszych materiałów do formowania rotacyjnego ze względu na szeroki zakres właściwości i niski koszt. Główni dostawcy surowców termoplastycznych badali specjalnie opracowane proszki do formowania rotacyjnego, w tym polipropylen, nylony, poliwęglan, sztywny polichlorek winylu i inne. Proszki te można spieniać lub wzmocnić włóknem szklanym.

Dzięki temu można wzmocnić materiał, oraz osiągnąć lepsze właściwości formowanych przedmiotów.

Formowanie rotacyjne jest bardzo skuteczną metodą formowania, która pozwala producentom nie tylko wytwarzać wyjątkowo trwałe produkty przy minimalnych ograniczeniach projektowych, ale także wytwarzać je przy stosunkowo niskich kosztach w sposób przyjazny dla środowiska. Ponadto duże produkty mogą być łatwo wytwarzane w ekonomiczny sposób przy bardzo małej ilości zmarnowanego materiału. Z pewnością rotomolding może służyć jako technologia do wytwarzania dużej ilości różnego rodzaju przedmiotów. Obecnie jest to szybsza metoda od druku 3D, co jest dużą zaleta. Można w ten sposób uzyskać bardzo duże części i podzespoły, technika ta może przykładowo posłużyć do produkcji kajaków, dużych części z tworzyw które będziemy mogli wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu.