Egzekucja komornicza i jej koszty

0 Comments

Istnieje wiele sytuacji, w których możemy mieć problem z odzyskaniem własnego długu od jakiejś osoby lub firmy.

W takim przypadku po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty i tytułu wykonawczego, można zdecydować się na skorzystanie z pomocy komornika. Komornik to specjalista z branży prawnej, który działa jako funkcjonariusz publiczny. Jest on uprawniony do zabezpieczania spadków, przeprowadzania eksmisji czy też odzyskiwania zadłużenia z różnych składników majątku należących do dłużnika.

Egzekucja komornicza i jej koszty

Co warto wiedzieć o działalności komornika?

Komornik na podstawie postanowienia sądowego rozpoczyna egzekucję ze wskazanych składników majątku. Jest on uprawniony do zajmowania ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych czy też praw majątkowych. Przepisy obowiązujące w Polsce mówią o tym, aby komornik odzyskiwał zadłużenie w sposób, który jest najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Czas oczekiwania na rezultaty egzekucji nie został określony w przepisach. Oznacza to, że wiele zależy od działań komornika oraz od chęci dłużnika do współpracy, a także od możliwości ściągnięcia z niego długu. Czasami dłużnik rzeczywiście nie posiada żadnego majątku i odzyskanie zadłużenia jest niemożliwe. W takim przypadku postępowanie zostanie umorzone.

Po zakończeniu działań, komornik dokładnie ustala koszty prowadzonej egzekucji. Czasami jednak część kwoty trzeba będzie wpłacić jeszcze w trakcie prowadzonego postępowania. Jeśli komornikowi zostanie zlecone zadanie powodujące powstanie dodatkowych kosztów, wówczas może on zażądać wpłacenia zaliczki.

Na rynku działa wielu komorników, takich jak http://www.komornik-bielan.pl/. Od każdej czynności wierzyciel lub dłużnik może się odwołać albo złożyć skargę na czynności komornika w sądzie rejonowym właściwym dla regionu jego działania. Skargę na konkretną czynność należy złożyć w ciągu tygodnia od jej przeprowadzenia. Skarga na zaniechanie wykonania czynności powinna również zostać złożona w ciągu tygodnia licząc od dnia, w którym wierzyciel dowiedział się, że czynność powinna zostać wykonana.