Metoda Smarter: Sztuczka Ułatwiająca Rozwiązywanie Problemów

Fusion Marek Ciepiela  > Blog >  Metoda Smarter: Sztuczka Ułatwiająca Rozwiązywanie Problemów
0 Comments

Wiesz co jest frustrujące? Gdy stoisz przed trudnym wyzwaniem i nie masz pojęcia, jak się z nim uporać.

Wszyscy doświadczyliśmy takiej sytuacji – czy to w pracy, czy w życiu osobistym. Ale czy istnieje magiczna sztuczka, która może pomóc nam w rozwiązywaniu problemów? Otóż tak, i nazywa się to „Metodą Smarter”!

Metoda Smarter: Sztuczka Ułatwiająca Rozwiązywanie Problemów

Czym Jest Metoda Smarter?

Metoda Smarter to prosta, ale niezwykle skuteczna technika, która pomaga nam w podejściu do problemów w sposób bardziej pragmatyczny i logiczny. Jest to akronim od pięciu kroków, które powinniśmy zastosować, aby lepiej zrozumieć i rozwiązać nasze problemy. Pozwala nam spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw, uwzględniając zarówno nasze emocje, jak i obiektywne fakty.

Kroki Metody Smarter

Oto pięć kroków, które należy zastosować w Metodzie Smarter:

1. Sprecyzuj Problem (S – Specific)

Pierwszym krokiem jest dokładne określenie problemu. Często zdarza się, że nie możemy go rozwiązać, ponieważ nie wiemy dokładnie, z czym się mierzymy. Postaraj się zatem odpowiedzieć na pytania: „Jaki dokładnie jest mój problem?” i „Co próbuję osiągnąć?”. Im bardziej precyzyjnie zdefiniujesz problem, tym łatwiej będzie go rozwiązać.

2. Zbierz Informacje (M – Measurable)

Kiedy już wiesz, z jakim problemem masz do czynienia, czas zebrać jak najwięcej informacji na ten temat. Zbieraj dane, rozmawiaj z ludźmi, poszukaj źródeł wiedzy. Im bardziej rzetelne informacje uda ci się zdobyć, tym pełniejszy obraz problemu będziesz miał/a.

3. Wybierz Najlepsze Rozwiązanie (A – Achievable)

Gdy już masz sprecyzowany problem i zebrane informacje, czas na etap kreatywnego myślenia. Rozważ różne możliwe rozwiązania i wybierz to, które wydaje ci się najbardziej osiągalne i realistyczne. Nie bój się myśleć poza utartymi schematami – czasami nieszablonowe podejście może przynieść najlepsze rezultaty.

4. Wprowadź W życie (R – Relevant)

Najlepsze pomysły nie mają znaczenia, jeśli nie zostaną wprowadzone w życie. Upewnij się, że twoje rozwiązanie jest odpowiednie dla danej sytuacji i że masz niezbędne zasoby do jego wdrożenia. Bierz odpowiedzialność za działanie i podejmuj kroki w kierunku rozwiązania problemu.

5. Oceń Wyniki (T – Time-bound)

Ostatnim krokiem w Metodzie Smarter jest ocena wyników twojego działania. Czy wybrane rozwiązanie okazało się skuteczne? Czy osiągnęłoś/łaś zamierzone cele? Jeśli nie, nie bój się wrócić do początku i spróbować inaczej. Czasami proces rozwiązywania problemów wymaga kilku iteracji.

Dlaczego Metoda Smarter Jest Skuteczna?

Metoda Smarter jest skuteczna z kilku powodów. Po pierwsze, skupia się na precyzyjnym zdefiniowaniu problemu, co pozwala nam lepiej zrozumieć, z czym tak naprawdę się mierzymy. Po drugie, zachęca nas do gromadzenia rzetelnych informacji, co pozwala nam podejmować bardziej świadome decyzje. Po trzecie, skłania nas do kreatywnego myślenia i poszukiwania nietypowych rozwiązań, co może zaowocować odkryciem innowacyjnych pomysłów. Po czwarte, Metoda Smarter kładzie nacisk na odpowiedzialne działanie i wdrażanie rozwiązań w życie, co przekłada się na realne rezultaty. I wreszcie, jej skoncentrowany na czasie charakter pomaga nam uniknąć przeciągania rozwiązywania problemu w nieskończoność.

Zastosowanie Metody Smarter

Metoda Smarter może być użyteczna w różnych aspektach naszego życia. Oto kilka przykładów, jak możesz ją zastosować:

W Pracy

Nie wiesz, jak poprawić swoją wydajność w pracy? Zastosuj Metodę Smarter! Skoncentruj się na konkretnym problemie, jakim jest np. trudność w dotrzymywaniu terminów. Zbierz informacje, jakie czynniki wpływają na twoją nieefektywność i jakie są najlepsze metody organizacji czasu. Wybierz rozwiązanie, które uważasz za najbardziej realistyczne i wprowadź je w życie, np. poprzez stworzenie listy zadań do wykonania każdego dnia. Następnie oceniaj wyniki i dostosowuj swoje podejście, jeśli to konieczne.

W Relacjach Międzyludzkich

Problemy w relacjach z innymi ludźmi to zjawisko powszechne. Może to być konflikt z współpracownikiem, trudności w komunikacji z partnerem życiowym czy różnice zdań z przyjacielem. Metoda Smarter może pomóc w znalezieniu skutecznego rozwiązania. Sprecyzuj problem, jakim jest np. brak porozumienia z bliską osobą. Zbierz informacje, jakie czynniki wpływają na ten stan rzeczy i jakie są jej potrzeby. Wybierz rozwiązanie, które uwzględnia zarówno twoje, jak i jej oczekiwania. Wprowadź je w życie i obserwuj, jak wpływa na waszą relację. Oceń wyniki i jeśli trzeba, dostosuj swoje zachowanie.

Metoda Smarter to prosta, ale potężna technika, która może ułatwić nam życie i pomóc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Jej pięć kroków – Sprecyzuj Problem, Zbierz Informacje, Wybierz Najlepsze Rozwiązanie, Wprowadź W życie i Oceń Wyniki – prowadzi nas przez proces bardziej świadomego, efektywnego i skutecznego działania. Niezależnie od tego, czy masz do rozwiązania problem zawodowy, osobisty czy społeczny, Metoda Smarter może być twoim niezawodnym sprzymierzeńcem w tej trudnej misji. Więc dlaczego nie wypróbować tego teraz i zobaczyć, jak może odmienić twoje podejście do problemów?