Ubrania robocze i ochronne są ważne dla bezpieczeństwa pracowników

0 Comments

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy obejmuje zapewnienie instrukcji, procedur, szkoleń i nadzoru, aby zachęcić ludzi do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy, a także noszenia ubrań roboczych i ochronnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Nawet tam, gdzie zastosowano techniczne środki kontroli i bezpieczne systemy pracy, mogą wystąpić pewne zagrożenia. Należą do nich przykładowo wdychanie zanieczyszczonego powietrza, obrażenia głowy, dłoni czy stóp, wychłodzenie ciała, zanieczyszczenia i urazy oczu, poparzenia, stłuczenia czy skaleczenia. W wielu przypadkach potrzebne są środki ochrony osobistej oraz odpowiednio dobrana odzież robocza, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich obrażeń i zagrożeń dla zdrowia. W wielu branżach konieczne jest noszenie odzieży ochronnej, na przykład na budowie konieczne są kaski i buty robocze, w laboratoriach fartuchy, gogle i rękawiczki, a w fabrykach kombinezony, maski i rękawice ochronne. Ubrania robocze i ochronne są ważne dla bezpieczeństwa pracowników

Jeśli takie ubrania są konieczne w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić je swoim pracownikom bezpłatnie.

Musisz starannie wybrać sprzęt i upewnić się, że pracownicy są przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania z niego, a także wiedzą, jak wykrywać i zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości. Podczas wybierania i używania środków ochrony osobistej wybieraj taką odzież, która posiada odpowiednie atesty i są zgodnie z przepisami dotyczącymi środków ochrony osobistej. Wybierz sprzęt odpowiedni dla każdego użytkownika. Rozważ odpowiedni rozmiar, dopasowanie i wagę środków ochrony indywidualnej. Jeśli użytkownicy pomogą wybrać artykuły Bhp Warszawa, prawdopodobnie będą z nich korzystać chętniej. W przypadku jednoczesnego noszenia więcej niż jednego elementu odzieży ochronnej i roboczej, upewnij się, że można ich używać razem i wszystko jest odpowiednio dopasowane. Nigdy nie zezwalaj na wyjątki od noszenia środków ochrony osobistej nawet w przypadku prac, które trwają tylko kilka minut, aby nie stwarzać zagrożenia urazem czy wypadkiem.