Zalety odnawialnej energii słonecznej pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych

0 Comments

Obecny trend coraz większego zainteresowania energią odnawialną wśród decydentów, środowiska biznesowego i opinii publicznej zazwyczaj przedstawia ją jako ujednoliconą dziedzinę, która pod każdym względem jest lepsza niż tradycyjne źródła energii.

Chociaż prawdą jest, że ostatecznym celem krótko- i średnioterminowych polityk ukierunkowanych na wsparcie energii odnawialnej jest dywersyfikacja portfeli energetycznych, istnieją znaczne różnice między głównymi źródłami energii odnawialnej.

Najważniejsza różnica między energią odnawialną polega na tym, że jest ona z natury niestabilna, w przeciwieństwie do tradycyjnego, czyli podstawowego wytwarzania energii. Pozwala to na większą stabilność zasilania elektrycznego i zapewnia, że minimalne niezbędne zapotrzebowanie jest zawsze zrównoważone.

Kosztem tego są oczywiście duże zanieczyszczenia i niezrównoważone środowisko. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, istnieje bardzo ograniczona możliwość przewidywania i kontrolowania produkcji obiektów wytwarzających energię słoneczną, wiatrową i wodną, w przeciwieństwie do tradycyjnej generacji.

Ponieważ podaż energii odnawialnej zależy od warunków pogodowych i klimatycznych, wymaga znacznie bardziej elastycznego systemu zarządzania popytem i podażą. Wiele inicjatyw w dziedzinie wsparcia energii odnawialnej i wiele zastosowań technologii energetycznych jest zaprojektowanych właśnie po to, aby umożliwić taką elastyczną koordynację. Odnawialne źródła energii, które są bardziej podatne na wahania czasowe w krótkim okresie, mogą być wspierane przez bardziej stabilne obiekty wytwórcze, które nadal wykorzystują energię odnawialną. Takie zmienne źródła, jak energia słoneczna i wiatrowa, wymagają bardzo elastycznych wzorców zarządzania podażą i popytem. Odpowiednio zainstalowana fotowoltaika dla firm może działać przez lata bez ponoszenia dużych kosztów eksploatacji i konserwacji, dzięki czemu koszty obsługi i utrzymania są wyjątkowo niskie w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami. Pozyskiwanie energii słonecznej i wiatrowej jest najtańsze pod względem kosztów początkowych, ale są one bardzo zależne od miejsca instalacji.